VAD GÖR K-LASER UNIKT?

K-Laser är en pionjär i klass IV-laserterapi världen över och en global ledare inom utvecklingen av nästa generation av laserteknik för att lindra smärta och hjälpa till att läka skador. 

K-Laser erbjuder en icke-kirurgisk lösning och vår utrustning kännetecknas av dess hållbarhet, användarvänlighet och internationella säkerhetsgodkännanden, samtidigt som den erbjuder den mest effektiva och kraftfulla terapeutiska lasern på marknaden som används idag.

Fyra våglängder

K-Laser Cube4 är den första terapeutiska lasern i världen som har 4 våglängder (660nm, 800nm 905nm, 970nm) i samma prob. Dessa kan användas samtidigt eller var för sig.

Våglängderna bestämmer lasernerginträngningsförmågan och därigenom penetrationsdjupet i vävnader och mål (beroende på vilken nm) specifikt för olika kromoforer (vävnader och celler) och stimulerar därmed smärtlindring och läkning.

 Power (watt) är viktigt!

Om våglängden bestämmer lasernergins djup och penetration bestämmer effekten (Watts) energimättnaden vid det riktade djupet. Det skulle vara ett misstag att överväga en utan den andra.

Effekt (Watt) är antalet fotoner som strålning kan leverera per tidsenhet. Den deponerade energin (joule) är en ackumulering av dessa fotoner över tiden (1 watt = 1 joule per 1 sekund). Genom att börja med flera watt vid ytan kommer mer energi (J) att tränga in i önskat djup och därigenom öka effekten.

De högre effektlasrarna kommer att kunna leverera terapeutiska doser till djupare vävnad på kortare tid.

Sekvenser är viktigt 

Det är välkänt att olika pulsfrekvenser orsakar olika fysiologiska reaktioner. Under laserterapi är det fördelaktigt att tillhandahålla en mängd olika pulsfrekvenser. K-Laser har tagit all kännedom om vävnadskonstruktioner i alla delar av anatomin och byggt upp sina behandlingsprotokoll för att rikta den rätta mängden energi till respektive. ben, muskler, senor och fettvävnad.

Sekvenser är viktigt, forts.

K-Lasers protokoll använder det största urvalet av laserparametrar som flera olika faser inom varje protokoll, vilket tillåter process från låg Hz till hög Hz i en och samma behandling.

den här behandlingen som kombinerar 4 våglängder, CW och frekvenser från 1Hz till 20.000 Hz, har bästa chans att stimulera hela kroppens celler att läka sig mer effektivt.

ISP

Hur kan Intense Super Pulse (ISP) öka effekten av laserterapi?

Lasrar som arbetar i superimpulsläge levererar impulser med hög toppkraft över en mycket kort period. K-laserns Intense Super Pulse-läge (ISP) ger mer laser energi till djupare vävnader med mildrande ytlig värmegenerering. Det unika och exklusiva K-Laser hög energisystemet 20W ISP möjliggör för operatören att välja rätt effekt och puls för effektiv laserbehandling.